fbpx

Czym jest warsztat Change Formula?

Kompleksowy program przygotowujący przedsiębiorstwo na zmianę

organizacyjną. Każdy etap koncentruje się̨ na innym zagadnieniu i w miarę

postępów pogłębia zrozumienie istoty zmiany w uczestnikach.

Ten warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania metod, narzędzi i praktyk, które pozwalają na efektywne wprowadzanie i zarządzanie biznesową zmianą organizacyjną.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE

Szkolenie z zarządzania - Trisar - szkolenie menadżerskie - szkolenie wewnętrzne dla zespołu - kanban - Management 3.0 - Change formula

3 poziomy szkolenia Kanban

Ten etap przygotuje Ciebie i Twój zespół do przejścia przez zmianę. Dowiesz się na nim czym jest zmiana i jakie mechanizmy działają na ludzi w jej trakcie.

Dowiesz się na nim jak zwinne zarządzanie wspomaga wdrażanie zmian. Nauczysz się efektywnego, nieformalnego wywierania wpływu.

Zwiększysz świadomość o wpływie działań podejmowanych przez kadrę zarządzającą na finalny efekt zmiany i jej trwałość

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności.

Zapisz się na warsztat już dzisiaj!

WIIFM - What's in it for me?
Co mi to da?

Po zakończeniu zajęć, poza ogromną dawką pozytywnej energii i zapału do pracy, zyskasz:

zrozumienie metodyki i filozofii Kanban wraz z praktyczną wiedzą, jak wdrożyć Kanban w przedsiębiorstwie

zdjęcia z wypracowanymi rozwiązaniami w trakcie szkolenia przesłane po jego zakończeniu.

Międzynarodowy Certyfikat Change Formula®

książki ze zwinnego zarządzania, potrzebne do skutecznego przejścia przez zmianę

Podczas warsztatów Change Formula:

dowiesz się, czym jest zarządzanie zmianą i dlaczego skuteczne zarządzanie zmianą jest konieczne w organizacji

zyskasz informacje, jak wprowadzać zmianę przyrostowo (ang. incremental change), jak określać cele i weryfikować ich realizację

poznasz metodę Mojito i jej cztery narzędzia (ADKAR, krzywą przyswajania, PDCA, 5I)

nauczysz się, jak przygotować organizację do wprowadzenia zmiany i jakie narzędzia zastosować do zbadania, czy organizacja jest gotowa na wprowadzenie zmiany, do komunikowania zmiany oraz do monitorowania jej postępu

zrozumiesz lepiej, jakie mechanizmy wpływają na ludzi podczas wprowadzania zmian w organizacji, jak przewidywać ich opór oraz przeciwdziałać mu, zanim wystąpi

Zobacz inne nasze szkolenia

Praktyczny warsztat z nowoczesnego zarządzania zespołem

Warsztat z zarządzania przepływem pracy w firmie

Praktyczny warsztat z nowoczesnego zarządzania zespołem

Warsztat z zarządzania przepływem pracy w firmie

Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie