TRENINGI OTWARTE

Change Formula ®

NAUCZ SIĘ WPROWADZAĆ ZMIANY, KTÓRE PRZETRWAJĄ PRÓBĘ CZASU

Zmiana organizacyjna to czas intensywnej pracy z ludźmi. Za każdym razem, gdy wprowadzamy jakiś element zaburzający status quo, napotykamy niechęć czy opór pracowników przedsiębiorstwa. Związane jest to zwykle z brakiem ich zaangażowania w proces zmiany, niezrozumieniem jej celu i płynących z niej korzyści oraz z obawą przed utratą pracy.

Ten warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności stosowania metod, narzędzi i praktyk, które pozwalają na efektywne wprowadzanie i zarządzanie biznesową zmianą organizacyjną.

Dzięki warsztatowi:

dowiemy się, czym jest zarządzanie zmianą i dlaczego skuteczne zarządzanie zmianą jest konieczne w organizacji;
nauczymy się, jak przygotować organizację do wprowadzenia zmiany i jakie narzędzia zastosować do zbadania, czy organizacja jest gotowa na wprowadzenie zmiany, do komunikowania zmiany oraz do monitorowania jej postępu;
poznamy metodę Mojito i omówimy jej cztery narzędzia (ADKAR, krzywą przyswajania, PDCA, 5I);
zyskamy informacje, jak wprowadzać zmianę przyrostowo (ang. incremental change), jak określać cele i weryfikować ich realizację;
zrozumiemy lepiej, jakie mechanizmy wpływają na ludzi podczas wprowadzania zmian w organizacji, jak przewidywać ich opór oraz przeciwdziałać mu, zanim wystąpi.
trisar9

Warsztat wyposaży w nas w wiedzę i umiejętności:

dowiemy się, czym jest zarządzanie zmianą i dlaczego skuteczne zarządzanie zmianą jest konieczne w organizacji;
nauczymy się, jak przygotować organizację do wprowadzenia zmiany i jakie narzędzia zastosować do zbadania, czy organizacja jest gotowa na wprowadzenie zmiany, do komunikowania zmiany oraz do monitorowania jej postępu;
poznamy metodę Mojito i omówimy jej cztery narzędzia (ADKAR, krzywą przyswajania, PDCA, 5I);
zyskamy informacje, jak wprowadzać zmianę przyrostowo (ang. incremental change), jak określać cele i weryfikować ich realizację;
zrozumiemy lepiej, jakie mechanizmy wpływają na ludzi podczas wprowadzania zmian w organizacji, jak przewidywać ich opór oraz przeciwdziałać mu, zanim wystąpi.

Dla kogo jest ten warsztat:

pracowników zespołów HR,
kierowników zespołów,
niezależnych konsultantów i wdrożeniowców,
pracowników zespołów zwinnych i projektowych,
osób, które czeka zmiana organizacyjna,
przedsiębiorców.
Agile Change Management

WIIFM – What’s in it for me? Co mi to da?

materiały do przeprowadzenia gier wykorzystane w trakcie warsztatu,

notatniki wraz z prezentacją,

zdjęcia z rozwiązaniami wypracowanymi w trakcie szkolenia, przesłane po jego zakończeniu,

certyfikat ukończenia szkolenia,

darmową elektroniczną kopię książki Jasona Little Lean Change Management.

Po zakończeniu zajęć, poza ogromną dawką pozytywnej energii i zapału do pracy otrzymasz:

Opanuj zarządzanie zmianą zanim zmiana opanuje ciebie

Agile Change

Czerwiec
Kraków 27-28 Czerwiec

Lipiec
Wrocław 8-9 Lipiec

Sierpień
Warszawa 1-2 Sierpień
Gdańsk 29-30 Sierpień

Wrzesień
Poznań 16-17 Wrzesień

Październik
Łódź 14- 15 Październik

Listopad
Katowice 21-22 Listopad

Grudzień
Kraków 18-19 Grudzień

Zapisz się na szkolenie: