Zwinne przedsiębiorstwo

Pomagamy przedsiębiorstwom

Przedsiębiorstwo XXI wieku, by móc z sukcesem konkurować, potrzebuje struktury, która pozwala dopasować produkty i usługi do rynku, możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się mody i zainteresowania konsumentów oraz zaangażowanych i zmotywowanych pracowników.

Strategie długofalowe, jak się wydaje, obowiązują na coraz krótszych odcinkach czasu; klienci mają dostęp do globalnego rynku, na którym konkurencja cenowa nie zna zasad fair play, a cykl życia produktów jest coraz krótszy.

Przejście od klasycznego sposobu zarządzania firmą do zwinnego przedsiębiorstwa oznacza uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie lojalnej puli klientów oraz zbudowanie zdrowej, angażującej kultury organizacyjnej.

Trisar przygotował dla klientów zestaw narzędzi prowadzących do przemiany przedsiębiorstwa, w zależności od potrzeb, skali i spodziewanego rezultatu.

Czym jest zwinność?

Manifest Agile stworzony w XX wieku w branży oprogramowania został zaadaptowany do zarządzania przedsiębiorstwem, ludźmi
i projektami.

Setki tysięcy firm na świecie po wdrożeniu metodyk zwinnych zaobserwowało wzrost przychodów, zmniejszenie rotacji pracowników oraz zwiększenie ich kreatywności.

Metodyki szczupłe (lean) koncentrują się na usprawnianiu procesów w firmie tak, by jak najmniej zasobów marnowało się w procesie,
i w efekcie znacząco obniżają koszty. Czas też jest zasobem – prawidłowo przeprowadzone wdrożenie pozwala szybciej dostarczyć produkt końcowy. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest jednym z filarów tej filozofii.

Transparentność i wizualizacja, połączone z zaufaniem i odpowiednią komunikacją, są jednymi z podstawowych założeń metodyk lean i agile – w Trisar stosujemy tablice Kanban.

Korzyści ze zwinnego podejścia to:

większa produktywność, efektywna praca zespołowa,
szybsza identyfikacja problemów, działanie w krótkich iteracjach,
większa przejrzystość, widoczność projektów i procesów,
umiejętność zarządzania zmieniającymi się priorytetami,
zwiększone zaangażowanie pracowników,
mniejsza ilość nadgodzin,
mniejsze ryzyko dla organizacji.
trisar14

Korzyści ze zwinnego podejścia:

większa produktywność, efektywna praca zespołowa,
szybsza identyfikacja problemów, działanie w krótkich iteracjach,
większa przejrzystość, widoczność projektów i procesów,
umiejętność zarządzania zmieniającymi się priorytetami,
zwiększone zaangażowanie pracowników,
mniejsza ilość nadgodzin,
mniejsze ryzyko dla organizacji.

Zwinność dotyczy wszystkich aspektów działania firmy, od działów strategicznych, przez sprzedaż i produkcję, aż po wsparcie biznesu (HR IT).

Organizacje o wysokiej zwinności odnoszą sukces dwa razy częściej niż te mniej zwinne (za PMI).

Badania MIT mówią, że firmy zwinne zwiększają dochody o 37% szybciej, a ich przychód jest o 30 % większy niż firm zarządzanych tradycyjnie.

Zapraszamy do przejrzenia naszej oferty.

Skontaktuj się z nami