Transformacje

Zarządzanie zmianą

W świecie zwierząt umiejętność dostosowania się do zmian i adaptowania się do nowych warunków to kluczowy element ewolucji i przetrwania gatunków.

W biznesie zdolność do szybkiej reakcji na zmiany na rynku, umiejętność przewidywania trendów oraz biegłość w zarządzaniu zmianą wewnątrz organizacji, tak by dopasować się do wyzwań, to kompetencje, które decydują o miejscu firmy na rynku.

Pomagamy naszym klientom przejść przez proces zmiany, od momentu jej zaprojektowania, przez wdrożenie, aż po utrwalenie rezultatów.

Metody, które stosujemy, mają za zadanie wcielenie w życie nowych inicjatyw tak, by pracownicy byli jak najbardziej zaangażowani w proces, co powoduje minimalizację ich oporu. Zmiany wprowadzamy iteracyjnie, przy udziale całego zespołu, aby dostarczyć korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Przynosi to lepiej dopasowane i trwałe rezultaty niż zmiana koncentrująca się na przełamywaniu oporu.

Dostarczamy naszym klientom komplementarnych usług transformacyjnych: kreujemy wizję, planujemy wdrożenie, szkolimy pracowników i wspieramy po zakończeniu projektu.

Zarządzanie projektami

Przedsiębiorstwa, aby dostarczać wartość swoim klientom, tworzą zespoły zarządzania projektami, niejednokrotnie pracujące w oparciu o różne metodyki. Powoduje to komplikacje przy raportowaniu stanu wykonania projektu oraz przepływu ludzi między projektami czy przy obliczaniu kosztów przeprowadzenia projektu.

Stworzenie jednego standardu zarządzania projektami w firmie to klucz do sukcesu – zarządzanie programami i portfolio projektów daje odpowiedni stopień kontroli, a zarazem zwiększa zwinność organizacji. Zauważalnie intensywniejsza staje się kolaboracja i przepływ wiedzy, spadają zaś koszty jednostek.

Trisar pomaga we wdrożeniu biur projektowych (PMO) w organizacjach, porządkowaniu ich i wyznaczaniu celów.

trisar5

Zarządzanie projektami

Przedsiębiorstwa, aby dostarczać wartość swoim klientom, tworzą zespoły zarządzania projektami, niejednokrotnie pracujące w oparciu o różne metodyki. Powoduje to komplikacje przy raportowaniu stanu wykonania projektu oraz przepływu ludzi między projektami czy przy obliczaniu kosztów przeprowadzenia projektu.

Stworzenie jednego standardu zarządzania projektami w firmie to klucz do sukcesu – zarządzanie programami i portfolio projektów daje odpowiedni stopień kontroli, a zarazem zwiększa zwinność organizacji. Zauważalnie intensywniejsza staje się kolaboracja i przepływ wiedzy, spadają zaś koszty jednostek.

Trisar pomaga we wdrożeniu biur projektowych (PMO) w organizacjach, porządkowaniu ich i wyznaczaniu celów.

Migracje i wdrożenia

MIGRACJE

Globalizacja wywołała potrzebę obecności przedsiębiorstw w wielu miejscach naraz. By odpowiednio dopasować się do rynku, niejednokrotnie firmy zmuszone są do otwierania przedstawicielstw w odległych lokalizacjach. W innych przypadkach presja na zmniejszenie kosztów i podniesienie standardów obsługi prowadzi do scentralizowania procesów wsparcia w jednej lokalizacji.

Trisar pomaga zdefiniować potrzeby klientów, wspiera proces migracji i tranzycji wiedzy z wielu miejsc na świecie. Mając na uwadze znaczenie informacji i umiejętności obsługi procesów w przedsiębiorstwie, skupiamy się na identyfikacji kluczowej wiedzy i przekazaniu jej nowym pracownikom, zarówno w aspektach technicznych, jak i w aspekcie odwzorowania kultury organizacyjnej.

RPA

Postęp technologiczny pozwala oddzielić procesy kreatywne od powtarzalnych, dzięki czemu pracownicy mogą się skupić na dostarczaniu prawdziwej, kreatywnej wartości klientom, a czynności powtarzalne wykonuje zaawansowane oprogramowanie (RPA – robotic process automation). Wprowadzenie tego modelu jest jednak długotrwałym i potencjalnie ryzykownym projektem, ponieważ w pierwszych fazach pracownicy odbierają obecność robotów jako zagrożenie dla swoich miejsc pracy.

Trisar wspiera organizacje podczas wdrożeń projektów RPA, dbając o ludzki aspekt robotyzacji i proponując rozwiązania satysfakcjonujące zarówno pracodawców, jak i pracowników.

WDROŻENIE ZWINNEGO TYPU PRACY

Nowoczesne miejsce pracy to nie zamknięte pokoje czy bezkresny open space. Agile working oznacza nowe podejście do zarządzania pracą i przestrzenią.

W konsekwencji firma staje się bardziej innowacyjna i następuje swobodny przepływ pomysłów między ludźmi, co skutkuje bardziej kreatywnymi sposobami rozwiązywania problemów, zwiększoną lojalnością pracowników oraz ich mniejszą retencją. Ma to niebagatelny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Wszystko to następuje w dłuższej perspektywie. Jeśli chodzi o krótszą, z korzyści dla pracodawcy możemy wymienić m.in. mniejsze sumarycznie koszty biura (potrafimy umieścić około 20–30% więcej osób na takiej samej powierzchni), lepszy przepływ informacji, wyższą produktywność pracowników, synergię (ludzie robią podobne rzeczy razem, zespoły się nie dublują).
Kształtując biuro, musimy pomyśleć o kilku wymiarach miejsca pracy, takich jak:

W kształtowaniu biura musimy pomyśleć o kilku wymiarach miejsca pracy:

  • czas – kiedy ludzie wykonują pracę;
  • lokalizacja – gdzie ją wykonują;
  • zadania – czym się zajmują;
  • źródło – kto to robi.

Z tak opracowanymi podstawami możemy przejść do dekonstruowania bądź konstruowania nowej przestrzeni – zmieniamy przy tym nie tylko miejsca, ale i sposób wykonywania pracy. Jeden z naszych ostatnich projektów to przemiana przedsiębiorstwa zatrudniającego 1300 osób w zwinnie zarządzane.


Skontaktuj się z nami