Ludzie w organizacji

Zidentyfikowanie, dopasowanie i odpowiednie wdrożenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach skutkuje zauważalnym obniżeniem rotacji pracowników, zwiększeniem innowacyjności i zadowolenia z pracy. Zespoły pracują bardziej efektywnie, dostarczając produkty lepiej dopasowane do oczekiwań klientów.

„Ludzie największym kapitałem firmy” – to hasło to nie pusty slogan. Ludzie rzeczywiście tworzą przedsiębiorstwo i kulturę organizacyjną, kreują swoje miejsce pracy.

Trisar proponuje wielotorowe programy rozwoju kompetencji managerskich w oparciu o koncepcje zwinnego zarządzania.

Nasze propozycje służą zwiększeniu umiejętności pracowników w zakresie motywowania podległych zespołów, radzenia sobie z niezadowoleniem podwładnych podczas wprowadzania zmian i przy wykonywaniu powtarzalnych czynności, a także budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i samodoskonaleniu.

trisar3

„Ludzie największym kapitałem firmy” – to hasło to nie pusty slogan. Ludzie rzeczywiście tworzą przedsiębiorstwo i kulturę organizacyjną, kreują swoje miejsce pracy.

Trisar proponuje wielotorowe programy rozwoju kompetencji managerskich w oparciu o koncepcje zwinnego zarządzania.

Nasze propozycje służą zwiększeniu umiejętności pracowników w zakresie motywowania podległych zespołów, radzenia sobie z niezadowoleniem podwładnych podczas wprowadzania zmian i przy wykonywaniu powtarzalnych czynności, a także budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i samodoskonaleniu.

Zgodnie z duchem agile kursanci uczą się motywowania zespołu i efektywnego delegowania zadań poprzez stopniowe i umiarkowane pozbywanie się kontroli przez managera, nawiązywanie relacji, zarządzanie przez wartości, budowanie kompetencji w zespole oraz wprowadzanie zespołów interdyscyplinarnych; potrafią też ocenić dopasowanie do organizacji – zarówno swoje, jak i swoich pracowników.

Skontaktuj się z nami