fbpx
Skip to content

Transformacje

Zarządzanie zmianą

Pomagamy naszym klientom przejść przez proces zmiany, od momentu jej zaprojektowania, przez wdrożenie, aż po utrwalenie rezultatów.

 

Metody, które stosujemy, mają za zadanie wcielenie w życie nowych inicjatyw tak, by pracownicy byli jak najbardziej zaangażowani w proces, co powoduje minimalizację ich oporu. Zmiany wprowadzamy iteracyjnie, przy udziale całego zespołu, aby dostarczyć korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Przynosi to lepiej dopasowane i trwałe rezultaty niż zmiana koncentrująca się na przełamywaniu oporu.

Dostarczamy naszym klientom komplementarnych usług transformacyjnych: kreujemy wizję, planujemy wdrożenie, szkolimy pracowników i wspieramy po zakończeniu projektu.

Korzystając z naszych usług:

przeprowadzisz zmiany w przedsiębiorstwie tak, jak zaplanowałeś.
zaangażujesz pracowników i zmniejszysz ich opór przed zmianami.
umożliwisz swobodny przepływ pomysłów między ludźmi, co skutkuje bardziej kreatywnymi sposobami rozwiązania problemów.
umożliwisz swobodny przepływ pomysłów między ludźmi, co skutkuje bardziej kreatywnymi sposobami rozwiązania problemów.

 

Migracje i wdrożenia

MIGRACJE

Globalizacja wywołała potrzebę obecności przedsiębiorstw w wielu miejscach naraz. By odpowiednio dopasować się do rynku, niejednokrotnie firmy zmuszone są do otwierania przedstawicielstw w odległych lokalizacjach. W innych przypadkach presja na zmniejszenie kosztów i podniesienie standardów obsługi prowadzi do scentralizowania procesów wsparcia w jednej lokalizacji.

Trisar pomaga zdefiniować potrzeby klientów, wspiera proces migracji i tranzycji wiedzy z wielu miejsc na świecie. Mając na uwadze znaczenie informacji i umiejętności obsługi procesów w przedsiębiorstwie, skupiamy się na identyfikacji kluczowej wiedzy i przekazaniu jej nowym pracownikom, zarówno w aspektach technicznych, jak i w aspekcie odwzorowania kultury organizacyjnej.

RPA

Trisar wspiera organizacje podczas wdrożeń projektów RPA, dbając o ludzki aspekt robotyzacji i proponując rozwiązania satysfakcjonujące zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Postęp technologiczny pozwala oddzielić procesy kreatywne od powtarzalnych, dzięki czemu pracownicy mogą się skupić na dostarczaniu prawdziwej, kreatywnej wartości klientom, a czynności powtarzalne wykonuje zaawansowane oprogramowanie (RPA – robotic process automation). Wprowadzenie tego modelu jest jednak długotrwałym i potencjalnie ryzykownym projektem, ponieważ w pierwszych fazach pracownicy odbierają obecność robotów jako zagrożenie dla swoich miejsc pracy.

 

WDROŻENIE ZWINNEGO TYPU PRACY

Nowoczesne miejsce pracy to nie zamknięte pokoje czy bezkresny open space. Agile working oznacza nowe podejście do zarządzania pracą i przestrzenią.

W konsekwencji firma staje się bardziej innowacyjna i następuje swobodny przepływ pomysłów między ludźmi, co skutkuje bardziej kreatywnymi sposobami rozwiązywania problemów, zwiększoną lojalnością pracowników oraz ich mniejszą retencją. Ma to niebagatelny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Wszystko to następuje w dłuższej perspektywie. Jeśli chodzi o krótszą, z korzyści dla pracodawcy możemy wymienić m.in. mniejsze sumarycznie koszty biura (potrafimy umieścić około 20–30% więcej osób na takiej samej powierzchni), lepszy przepływ informacji, wyższą produktywność pracowników, synergię (ludzie robią podobne rzeczy razem, zespoły się nie dublują).


Skontaktuj się z nami